چشم پزشکی

تابوره برقی طرح کاوو

ویژگی تابوره برقی طرح کاوو  شرکت طب کاران

دارای 4 چرخ روان , پشتی‌ و نشیمن نرم , رنگ انتخابی , جابجایی آسان ,

تابوره طرح کُره ای مدل T4

ویژگی تابوره طرح کُره مدل T4   شرکت طب کاران

دارای 5 چرخ روان , پشتی‌ و نشیمن نرم , رنگ انتخابی , جابجایی آسان ,

تابوره طرح گرد مدل T3

تابوره طرح گرد مدل T3

 

دارای ۵ چرخ روان , پشتی‌ و نشیمن نرم , رنگ انتخابی , جابجایی آسان , وزن سبک ماکزیمم 

 

 

 

 

 

تابوره-طرح-آنتوسی-مدل-T2

ویژگی تابوره طرح آنتوسی مدلT2 شرکت طب کاران 

قابلیت چرخش پشتی‌ ۳۶۰ درجه روان ,دارای ۵ چرخ روان , پشتی‌ و نشیمن نرم , رنگ انتخابی , جابجایی آسان , وزن سبک ماکزیمم 

[12 3 4 5  >>