توضیحات

ویژگی تخت جراحی پوست مو و چشم و لیزر مدل GP3 شرکت طب داران

فول اتومات کنترل تمام الکترونیکی زیر پایی متحرک قابلیت نصب زیر صورتی و زیر گردنی پیوند مو و…

 

توضیحات تکمیلی

قابلیت تنظیم پشتی

0تا 90 درجه