تخت خون گیری تخت خواب شو، یک تخت حرفه‌ای برای آزمایشگاه های نمونه‌برداری خون و تحلیل پزشکی می باشد. این صندلی، که باعث خواهد شد بیماران از هر قشر و سن و جنسیتی راضی و راحت باشند، ساختاری قابل اعتماد و راحتی فوق‌العاده را به بیمار ارائه می‌دهد. کوسن های آن، به طور کامل برای آسایش بیمار طراحی شده و به بیماران کمک می‌کنند تا در یک محیط امن و بدون استرس قرار بگیرند.  تخت خون گیری طب کاران به شما اجازه می‌دهد زاویه زیر سر و زیر پای بیمار را تنظیم کنید، که صندلی را برای بیمار مناسب و راحت می‌سازد. استفاده از این صندلی خون گیری تخت خواب شو، به واحدهای پزشکی شما کمک خواهد کرد تا بتوانند نیازهای بیماران را برآورده کنید