در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، تجهیزات بیمارستانی بسیار متنوعی موجود است که هر یک برای استفاده در موارد خاصی در بهبود بیمار مورد استفاده قرار می‌گیرند. لیست مهمترین تجهیزات بیمارستانی که در این مکان‌ها استفاده می‌شود عبارتند از: فشارسنج، دماسنج طبی، گوشی پزشکی، چراغ قوه، آبسلانگ، افتالموسکوپ، اتوسکوپ، رتینوسکوپ و ترازو. این تجهیزات بیمارستانی برای معاینه و ارزیابی سلامت بیماران به کار می‌روند و در تمامی مراکز درمانی و بیمارستان‌ها به صورت عمومی قابل دسترسی برای پزشکان می‌باشند.

کالای پزشکی عمومی

این تجهیزات پزشکی جزو تجهیزات بیمارستانی است که در تمام مراکز درمانی باید وجود داشته باشد تا بهبود روند معاینه و درمان بیماران را تسریع بخشد.

این تجهیزات شامل:

  • تخت برانکارد برای حمل  موقت بیماران نیازمند مراقبت‌های پزشکی
  • تخت بیمارستانی برای بستری شدن بیمار در بیمارستان
  • دستگاه اتوکلاو برای استریل کردن وسایل پزشکی و آزمایشگاهی با استفاده از بخار آب
  • دستگاه فور برای ضدعفونی و استریلیزاسیون تجهیزات فلزی
  • تخت معاینه بیمار برای بیمارانی که به مراکز درمانی جهت معاینه مراجعه می‌کنند
  • پاراوان برای راحتی پزشکان در معاینه بیماران
  • الکل برای ضدعفونی کردن محل مورد نظر
  • صندلی تابوره برای استفاده در اتاق عمل توسط جراحان
  • ترالی اورژانس جهت نگهداری و انتقال آسان داروهای اورژانسی مورد نیاز بیماران