حضور شرکت طب کاران در بیستمین نمایشگاه بین المللی شیراز هلث