اختلالات مشاهده رنگ ها در افراد مختلف

 

How We See Colorq

 

 

بعضی از محاسبات و تخمین ها نشان داده است که چشم انسان از توانایی تشخیص یک تا ده میلیون رنگ مختلف برخوردار است اما در چشم گروه کوچکی از زنان چهار نوع سلول مخروطی وجود دارد نشان می دهد امکان تشخیص تعداد بسیار بیشتر از 10 میلیون رنگ وجود دارد

گل های بنفشه نیلی رنگ هستند و گلهای رز قرمز رنگ، اما شاید تمامی این رنگها در ذهن شما باشند. قرمزی یک شیئی به چه معناست ؟ آیا شما رنگ آبی را همانطور می بینید که افراد اطراف خود، مشاهده و درک می کنند؟

تعدا زیادی از دانشمندان در این باورند که انسانها از قدرت دیدی رنگی برخوردارند که این قدرت معمولا در میان جوامع و فرهنگ های مختلف ثابت و پایدار می باشد و در پس این پایداری نیز دلایل تکاملی نهفته است.

دانشمندی علوم شناختی در موسسه پلی تکنیک رنسلر در تروی نیویورک معتقد است حالات روحی و احساسات ، پایه های اصلی بینایی رنگی است و این توانایی ارتباطات عمیق تر و غنی تری با بقیه جهان ادراکی انسان دارد.

اما بعضی از انسانها رنگ قرمز را به شکلی که اکثر انسانها آن را درک می کنند، نمی بینند. حدوداً هشت درصد از مردان در متمایز کردن رنگها از یکدیگر دچار مشکل هستند و کمتر از 0.5 درصد از زنان مشکلی مشابه دارند.

بر اساس برخی از محاسبات و تخمینها چشم انسان از توانایی تشخیص یک تا 10 میلیون رنگ مختلف برخوردار است، در عین حال وجود گروهی کوچک از زنان که چهار نوع سلول مخروطی در چشم آنها وجود دارد نیز نشان می دهد امکان تشخیص تعداد بسیار بیشتر از 10 میلیون رنگ نیز توسط انسان وجود دارد.

بینایی رنگی بر اساس گیرنده های نوری در چشم رخ می دهد که به سلولهای مخروطی شهرت دارند و در حدود 6 تا هفت میلیون از آنها در شبکیه چشم انسان وجود دارد. انسانها معمولا از سه نوع از این سلولها برخوردارند که هر یک از آنها نسبت به طول موجهای کوتاه، متوسط و بلند واکنش نشان می دهند. آبی نیلی و متمایل به بنفش مرز طول موجهای کوتاه و قرمزها در مرز طول موج بلند قرار دارند. چشم در عین حال از حدود 120 میلیون رشته میله مانند برخوردار است که تنها قادر به جذب نور هستند و واکنشی نسبت به رنگ ندارند.

در بیشتر موارد کور رنگی، سیستم مخروطی چشم برای طول موجهای متوسط یا بلند دچار اختلال شده و باعث می شود رنگهای قرمز، سبز و گاه زرد مشابه یکدیگر به نظر بیایند. در موارد نادری از کور رنگی افراد توانایی تشخیص رنگ زرد را از آبی نداشته و در بدترین حالت بیمار تمام جهان را به رنگ خاکستری می بیند.

سگها و گربه ها به صورت ژنتیکی کور رنگ هستند و تنها قادر به درک سایه هایی ضعیف از رنگ هستند. به بیانی دیگر قدرت بینایی آنها در شب است و در تاریکی از قدرت دید محیطی بالایی برخوردارند. حشرات از طریق صدها هزار واحد گیرنده نور، جهان را به شکل ساختاری موزائیک مانند می بینند و از سویی دیگر برخی از حیوانات نیز هستند که از بینایی رنگی قدرتمندتر از انسان برخوردارند، برای مثال کبوترها و ماهی های قرمز یا گلدفیش ها توانایی دیدن امواج ماوراء بنفش را نیز دارند، امواجی که چشم انسان قدرت دیدن آن را ندارد.

استادیار فلسفه در دانشگاه ایلینویز معتقد است انسان در دیدن نسبت به دیگر پستاندارن فوق العاده است اما نسبت به استانداردهای بزرگتری از قدرت دید کاملا معمولی و متوسط به شمار می رود. بیولوژیستها بر این باورند سیستم بینایی جانداران طی میلیونها سال تکامل یافته و دلیل پایداری برخی از ساختارهای خاص در بینایی آنها ناشی از ویژگی هایی است که برای بقای جاندار در آن ساختارها نهفته بوده است.

 

 

 

تخت اتاق عمل جنرال GN4.N                      تخت جراحی کاشت مو و پوست مو و چشم و لیزر مدل GP3.N