آدرس کارخانه شماره دو: کیلومتر ۳۰ جاده قدیم تهران -ساوه ،شهرک صنعتی پرند، خیابان صنعتگران، نبش ارغوان، شماره C47

تلفن(۱۰ خط ویژه): ۵۶۴۱۷۵۰۰   -   ۵۶۴۱۷۶۰۰(۰۲۱) 

 تلفن : ۳۲-۵۵۴۳۵۶۳۰   ـ   ۵۵۴۳۵۱۴۱   (۰۲۱)

فکس: ۵۵۴۳۵۰۵۷   -    ۵۵۴۳۵۶۳۳(۰۲۱)

 

همراه مدیر عامل :۰۹۱۲۱۱۹۷۸۱۵ (مهندس فراهانی)