دامپزشکی

تخت جراحی دام (دامپزشکی) مدل D1

 تخت جراحی دام (دامپزشکی) مدل D1 

 فول اتومات ، کنترل الکترونیکی 12 ولت با ریموت کنترل ، دارای چرخ های ترمزدار خارجی ....

تخت جراحی دامپزشکی D2

تخت جراحی دام (دامپزشکی) مدل D2  شرکت طب کاران 

 

تخت جراحی دامپزشکی D4

 تخت جراحی دام (دامپزشکی) مدل D4 

. فول اتومات ، کنترل الکترونیکی 12 ولت با ریموت کنترل ، دارای چرخ های ترمزدار خارجی ....

تخت جراحی دامپزشکی D5

 تخت جراحی دام (دامپزشکی) مدل D5 

. فول اتومات ، کنترل الکترونیکی 12 ولت با ریموت کنترل ، دارای چرخ های ترمزدار خارجی ....

[12  >>